น้ำส้มควันไม้กลั่นแท้ บ.คงฟาร์มสุขน้ำส้มควันไม้กลั่นแท้ บ.คงฟาร์มสุข

น้ำส้มควันไม้กลั่น ที่ดีควรจะมีลักษณะที่ใส ไม่มีตระกอนตกค้างจากน้ำมันดิน และน้ำมันทาร์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วที่เห็นขายกันตามท้องตลาดนั้น จะเป็นน้ำส้มควันไม้ที่ยังไม่ได้กลั่น โดยจะทิ้งไว้ประมาณ 3-4 เดือนแล้วจึงนำมาใช้ประโยชน์ได้ แต่ของบริษัทเราจะใช้การกลั่นเอาน้ำส้มควันไม้จากน้ำมันไม้จริงๆ เนื่องจากน้ำส้มควันไม้ เป็นส่วนผสมของน้ำ จึงมีกลด และสารหลายชนิดซึ่งมากกว่า 200 ชนิด เมื่ออุณหภูมิถึงจุดเดือดเป็นไอลอยตัวขึ้นมา

ข้อดีของน้ำส้มควันไม้กลั่น คือช่วยลดการตกตะกอนของสารอันตราย เช่น สารไดออกซิน (dioxins) และฟิวแรน (furans) ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง จะไม่ถูกกลั่นออกมา หรือถ้าหากออกมา ก็จะออกมาในส่วนน้อย อยู่ในระดับที่ปลอดภัยอย่างแน่นอน การนำน้ำส้มควันไม้กลั่นออกมาใช้ก็คือ จะมีความปลอดภัยกว่าที่ยังไม่ได้ได้กลั่น โดยเฉพาะการใช้ในครัวเรือน พ่นมด พ่นตามห้องนั่งเล่น หรือสถานที่ภายในบ้าน ก็จะไม่มีสาร สารไดออกซิน (dioxins) และฟิวแรน (furans) ฟุ้งกระจายออกมา ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

การนำไปใช้กับพวกผัก สามารถนำไปใช้ได้เลย จะไม่มีน้ำมันทาร์ และน้ำมันดินติดไป ซึ่งน้ำมันพวกนี้ ถ้าหากเป็นน้ำส้มควันไม้ที่ยังไม่ได้กลั่น ก็จะเป็นปัญาหาต่อพืช ซึ่งน้ำมันทาร์ หรือน้ำมันเบานั้น จะส่งผลต่อดอกและใบของพืชต่างๆ

ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาใช้น้ำส้มควันไม้กลั่นของทาง บ.คงฟาร์มสุข ซะเป็นส่วนใหญ่ ใช้แล้วปลอดภัยกว่า ไม่เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงอย่างแน่นอน