น้ำส้มควันไม้ ปลอดภัย ช่วยกำจัดศัตรูพืช

น้ำส้มควันไม้ ปลอดภัย ช่วยกำจัดศัตรูพืช หากคุณทำการเกษตร คุณก็ต้องการผลผลิตที่ดี สมบูรณ์แบบ แต่ในการใช้วิธีการทางธรรมชาติที่ไม่มีการใช้สารเคมีใด ๆ ก็อาจทำให้มีศัตรูพืชเข้ามาได้ ทำให้ผลผลิตของคุณนั้นแคระแกร็น  มีรอยการกัดกินต่าง ๆ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงประเภทของศัตรูพืชกัน เพื่อให้คุณนั้นเข้าใจ และ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้จากธรรมชาติ เพื่อกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ต้องใช้สารเคมีได้ สร้างความปลอดภัยให้กับคุณ ประเภทของศัตรูพืช มีอะไรบ้าง ศัตรูพืชที่เรามักพบเห็นจะมีอยู่ 4 ประเภท นั่นคือ แมลงศัตรูพืช โรคพืช วัชพืช และ สัตว์ที่เป็นศัตรูพืช เป็นต้น ความจริงแล้วเรื่องของการกำจัดศัตรูพืชแต่ละชนิดนั้นเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ด้วย เพื่อให้เลือกใช้วิธีการได้อย่างถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นไปได้ก็ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติจะดีที่สุด เช่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้าส้มควันไม้ ซึ่งมีการสกัดมาจากการเผาถ่าน แต่ทั้งนี้คุณจะต้องเลือกร้านที่มีการผลิตน้ำส้มควันไม้แบบกลั่นบริสุทธิ์ รวมถึงต้องเรียนรู้ในเรื่องอัตราส่วนของการผสมน้ำกับน้ำส้มควันไม้ด้วย เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด วิธีใช้น้ำส้มควันไม้ในการเกษตร เนื่องจากน้ำส้มควันไม้นั้นมีความเป็นกรดสูง จึงต้องมีการผสมน้ำเปล่านั่นเอง  เช่น ถ้าต้องการใช้รักษาโรคราและโรคเน่าที่โคนต้นไม้ และ ป้องกันแมลงวางไข่ คุณจะต้องผสมน้ำ 100 เท่า แต่ถ้าต้องการฉีดพ่นใบหรือพื้นดินรอบ ๆ ต้นพืช จะต้องผสมน้ำ 200 […]

admin

February 12, 2022