วิธีใช้น้ำส้มควันไม้กลั่น และอัตราส่วนผสมที่ถูกต้อง

น้ำส้มควันไม้กลั่นบริสุทธิ์ บ.คงฟาร์มสุข

สูตรเพิ่มประสิทธิภาพ กำจัดเพลี้ย ปลวก แมลงศัตรูพืช
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปราศจากสารตกค้าง
ตามโครงการ ลดภาวะโลกร้อน
น้ำส้มควันไม้กลั่น ผลิตจากอินทรีย์ธรรมชาติ ใช้ประโยชน์หลากหลายในการเกษตร

อัตราส่วนพืช
1 : 100มันสำปะหลัง  ปาล์มน้ำมันข้าว  ข้าวโพด  อ้อย
1 : 200พืชทานใบ  ผัก  และไม้ผล
1 : 300ไม้ดอก ไม้ประดับ
1 : 300ใช้เป็นสารจับใบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ย  หรือสารฉีดพ่นให้พืชทางใบ

ข้อควรระวัง


เก็บไว้ในที่ร่ม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ควรหลีกเลี่ยงการฉีดพ่นในขณะที่มีแดดจัดและลมพัดแรง

ควรใช้น้ำส้มควันไม้ตามอัตราส่วนที่แนะนำ

เก็บให้พ้นมือเด็ก

ห้ามรับประทาน

ควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน หลังเปิดใช้แล้ว

ไร้แมลง พืชงาม ทำกำไร ถูกใจเกษตรกร

น้ำส้มควันไม้จากอินทรีย์สารต่างๆ ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ด้วยความร้อนเกิดเป็นน้ำส้มควันไม้ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้หลากหลายในด้านการเกษตร

ใช้เป็นสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เช่น ปลวก เพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียวในนาข้าว หรือใช้เป็นสารขับไล่แมลง
ใช้เป็นสารจับใบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสารอื่นๆ ที่ฉีดพ่นทางใบ ทำให้พืชสามารถดูดซึมสารเข้าทางปากใบได้มากขึ้น
ช่วยในการจับยึดเกาะสารที่ฉีดพ่น ทำให้ลดการสูญเสียละอองสารละลาย และช่วยแผ่กระจายสารให้ทั่วใบของพืช หรือผิวของแมลงศัตรูพืช
กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช โดยเมื่อฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ลงบนใบพืช จะช่วยทำให้ฝุ่นละอองไม่อุดตันปากใบของพืช พืชสังเคราะห์แสงได้เต็มที่จึงเจริญเติบโตได้ดี ทำให้เพิ่มผลผลิต