วิธีปลูกกัญชา เร่งราก เร่งดออก เร่งใบกัญชา

วิธีปลูกกัญชา มีหลายวิธีโดยแบ่งแยกตามสภาพแวดล้อมในการปลูก วัสดุที่ใช้ในการปลูกซึ่งแต่ละวิธีจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ผู้ปลูกควรศึกษาทำความเข้าใจในวิธีการปลูกแบบต่างๆ ก่อนที่จะลงมือปลูกจริง เพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเองให้มากที่สุด ช่วงแรกของบทความนี้จะพูดถึงวิธีการปลูกแบบต่างๆแบบกว้างๆ เพื่อให้ผู้ปลูกเห็นภาพรวมของวิธีการต่างๆได้ง่ายไม่สับสน และจะลงรายละเอียดการปลูกในแต่ละวิธีต่อไป

วิธีปลูกกัญชากลางแจ้ง ( Outdoor ) ยังมีปัญหาจากแมลงศัตรูพืชต่างๆ ที่จะมารบกวนทำให้ผลผลิตตกต่ำจนถึงขั้นสูญเสียผลผลิตทั้งหมดได้ และการปลูกกัญชาในประเทศไทยยังเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย หากทำการปลูกกลางแจ้งจะมีความเสี่ยงต่อการถูกจับดำเนินคดีอีกด้วย การปลูกกัญชากลางแจ้งนั้นถ้ามีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการ การปลูกกลางแจ้งก็สามารถให้ผลผลิตปริมาณมากเช่นกัน จะเห็นได้ว่า วิธีปลูกกัญชากลางแจ้งนั้นเป็นวิธีที่เริ่มต้นง่ายแต่จบยากและมีความเสี่ยงสูง

2. วิธีปลูกกัญชา ในร่ม (Indoor) เป็นวิธีที่เริ่มต้นได้ยาก เพราะต้องใช้อุปกรณ์มาก วิธีนี้อาศัยปัจจัยการผลิตจากการสร้างขึ้นของมนุษย์เป็นหลัก โดยจะปลูกกัญชาในบ้าน ในโรงเรือน หรือในเต็นท์ปลูก เป็นระบบปิด อาศัยแสงแดดเทียมจากไฟปลูกต้นไม้ ทำให้สามารถควบคุมชั่วโมงการรับแสงของต้นกัญชาได้ บังคับให้กัญชาออกดอกเมื่อไหร่ก็ได้ ใน 1 ปีจึงสามารถปลูกได้หลายรอบ ควบคุมอุณหภูมิโดยใช้เครื่องปรับอากาศ

จึงทำให้อากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตตลอดการปลูก และยังสามารถควบคุมความชื้นป้องกันการเกิดเชื้อราได้เป็นอย่างดี มีการเติมคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยในการสร้างอาหารของต้นกัญชาทำให้ได้ผลผลิตปริมาณมากขึ้น วิธีปลูกกัญชาในร่ม ที่เป็นระบบปิดปลอดภัยจากแมลงศัตรูพืชเป็นอย่างมาก เพราะระบบปิดทำให้แมลงไม่สามารถเข้ามารบกวนต้นกัญชาได้ และการปลูกกัญชาในระบบปิดทำให้ลับหูลับตาปลอดภัยจากการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ วิธีการนี้จึงเป็นที่นิยมปลูกกันมาก