ส่วนประกอบของ น้ำส้มควันไม้ มีอะไรบ้าง ?

ส่วนประกอบของ น้ำส้มควันไม้ มีอะไรบ้าง

น้ำส้มควันไม้ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ได้รับการถ่ายทอดมาสู่ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น ที่มีมานานกว่า 200 ปีแล้ว แต่การที่จะนำมาใช้นั้นจะต้องปล่อยให้แยกชั้นกันก่อน ใช้เวลา 3-6 เดือน จะได้ชั้นน้ำส้มควันไม้แบบดิบ โดยกลิ่นของน้ำส้มนั้นจะเป็นกลิ่นควันไม้ที่แรงมาก หากได้สัมผัสจะทำให้กลิ่นมือเป็นเวลานาน โดยผลิตภัณฑ์นี้จะใช้ในการเกษตร อุตสาหกรรม และ ปศุสัตว์ เป็นหลัก

ส่วนประกอบของ น้ำส้มควันไม้

ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยน้ำกว่า 80% รองลงมาก็เป็นสารอินทรีย์อื่น ๆ  12 % และ สุดท้ายคือ กรดอินทรีย์ 3% มีค่า PH เป็น 3 ทำให้มีความเป็นกรดสูง แต่ว่าจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเอาไม้ชนิดใดมาเผา ที่สำคัญใน น้ำสมควันไม้ นั้นมีสารประกอบมากกว่า 200 ชนิด สารประกอบที่สำคัญ ได้แก่ กรดน้ำส้ม ที่ช่วยในการฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส, กรดมด ตัวทำละลายช่วยในการปรับสภาพดิน  ต่อมา คือ เมทานอล มีคุณสมบัติในการเร่งการงอกของเมล็ด การแตกราก และฆ่าเชื้อโรค  ฟีนอล ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และช่วยกำจัดแมลง, น้ำมันดิน เป็นต้น ความจริงแล้วยังมีสารประกอบอื่น ๆ มากมายที่ช่วยในการเร่งการทำปฏิกิริยาต่าง ๆ ด้วย ซึ่งคุณจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วย เพราะว่าคุณจะต้องใช้ปุ๋ย หรือ การบำรุงตามช่วงเวลาเพื่อเร่งผลผลิตด้วย เรามาดูกันว่ามีวิธีการผลิตอย่างไรบ้าง

การผลิต น้ำส้มควันไม้ ต้องทำอย่างไรบ้าง

กระบวนการผลิตน้ำส้มควัน มีอยู่ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ก่อนอื่นจะต้องทำการไล่ความชื้นของฟืนก่อน ต้องใช้ความร้อนจากภายนอกเพื่อทำให้ฟืนเกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ ตามขั้นตอน

การเปลี่ยนจากไม้เป็นถ่าน เกิดปฏิกิริยาคายความร้อนที่เกิดจากการสะสมความร้อนที่มากพอ  แต่ตั้งมีอุณหภูมิ 200-700 องศา ไม้จึงจะเปลี่ยนเป็นถ่าน

การทำให้ถ่านบริสุทธิ์ คุณจะต้องเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นจนถึง 500 องศาเซลเซียส ซึ่งมีผลต่อการไล่น้ำมันดิน

สุดท้าย คือ การทำให้เย็น ทำการปิดปล่องเตา ปล่อยให้ถ่านเย็น จนอุณหภูมิต่ำกว่า 50 องศาเซลเซียสนั่นเอง

คุณจะเห็นได้ว่าวิธีการทำ น้ำส้มควันไม้ นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลา และ อุณหภูมิที่เหมาะสมด้วย เพื่อให้ได้ น้ำส้มควันไม้ ที่มีประสิทธิภาพ และ ใช้งานได้จริง ในส่วนนี้คุณจะต้องศึกษาดูให้ดีเสียก่อน

นี่คือ ส่วนประกอบของ น้ำส้มควันไม้ และ หลักการผลิตที่จะช่วยให้คุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบโจทย์ทุกความต้องการ อย่างไรก็ตามคุณจะต้องเลือกซื้อจากร้านที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วย โดยดูจากการตอบคำถามของทางร้านว่าให้คำแนะนำเป็นอย่างไรบ้าง