การกำจัดศัตรูพืชให้กับพริก โดยใช้น้ำส้มควันไม้

โรคและแมลงมักทำให้พริกเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคกุ้งแห้ง หรือแอนแทรคโนส, โรคเน่าเปียก, โรคใบจุดตากบ, โรครากเน่าโคนเน่า ฯลฯ ซึ่งวิธีการป้องกันที่ได้ผลสามารถทำได้โดยวิธี ดังนี้โรคในต้นพริก 1.ใช้น้ำส้มควันไม้กลั่นบริสุทธิ์ 10cc ต่อน้ำ 1ลิตร ฉีดบริเวณราก 2-3 ครั้งต่อ 1 สัปดาห์ 2.ไถพรวนดินตากแดดอย่างน้อย 14 วัน ก่อนปลูกพริก 3.จัดแนวของแถวปลูกพริกไม่ให้ขวางทิศทางลม 4.เก็บเศษซากพืชทั้งใบหรือผลที่เป็นโรคออกจากแปลงปลูกบ่อยๆ เพื่อไม่ให้มีแหล่งเชื้อโรคแพร่กระจายในแปลงปลูก และนําออกมาเผานอกแปลง 5.ถ้าพบต้นพริกที่แสดงอาการใบหงิกเหลืองประเขียว ใบผิดรูปร่าง แกร็น ให้ถอนทิ้งทันที โดยการนําออกมาเผาไฟ เพราะต้นพริกที่แกร็นและใบหงิกตั้งแต่ต้นเล็กๆ จะไม่ให้ผลผลิตแต่เป็นแหล่งเชื้อไวรัส แพร่กระจายไปสู่ต้นอื่นๆ ได้ 6.ใช้ไตรโคเดอร์มา ซึ่งเป็นสารชีวภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องรากพืชจากเชื้อโรค ช่วยละลายแร่ธาตุอาหารให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอก และอัตราการงอกของเมล็ดพืช ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบราก ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิตพืช และชักนําให้พริกมีความต้านทานต่อเชื้อโรคพืช โดยให้พ่นที่ลําต้น ใบบ่อยๆ เพื่อป้องกันโรคทางใบ หรือราดโคนต้น หรือผสมไตรโค เดอร์มากับปุ๋ยหมักโรยโคนต้น เพื่อป้องกันโรคทางดินได้ สรุปการปลูกพริกให้มีลูกดกสามารถทำได้ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคการทำเกษตกรรม ซึ่งก็หวังว่าเทคนิคที่นำมาฝากในวันนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับทั้งผู้ที่สนใจและเกษตรกรได้ไม่มากก็น้อย แต่ทั้งนี้ […]

admin

February 14, 2022